XML Feed Specification

Vår XML-flödesspecifikation har skapats som en guide för jobbbrädor som vill ladda upp sina listor till WhatJobs? databas.

Ditt XML-flöde måste matcha WhatJobs? önskat format för att det ska fungera med vår plattform. Se till att du har följt instruktionerna nedan, eftersom alla flöden som inte fungerar kommer att avvisas. När ditt XML-flöde är klart, skicka in det med hjälp av vårt XML-formulär.

Skicka XML

XML Feed Format

Du bör skapa UTF-8 XML-flöde i formatet som specificeras av vår jobbinfogning tekniska specifikationer. Nedan finns några enkla riktlinjer för att förbereda ett XML-flöde för att få dina jobbannonser att visas på WhatJobs?. Om du vill ha ytterligare information om XML-formatet, kolla Wikipedia. UTF-8 XML-filen har en "jobs"-tagg och ett eller flera "job"-element. Varje "job"-element har obligatoriska och valfria-fält.

Obligatoriska fält

Dessa fält måste inkluderas i flödet eftersom de innehåller den minsta mängd information som vårt system kräver för att inkludera dina jobbannonser på WhatJobs?.

 • ID: Identifiering av jobbet på din webbplats (numeriskt eller alfanumeriskt, men det måste vara unikt).
 • URL: Länk till jobbannonsen på din webbplats.
 • TITEL: Befattning.
 • PLATS: Arbetsplats, där jobbet finns.
 • LÖN: Lön för jobbet.
 • KATEGORI: Kategori ett visst jobb tillhör, t.ex. juridik, teknik, försäljning etc.
 • DESC: Beskrivning av jobbet (minst 300 tecken). Vänligen gör dina jobbbeskrivningar så detaljerade som möjligt för bästa samtalsfrekvens.
 • FÖRETAGENS NAMN: Anställande företagsnamn.
 • LAND: Vi kräver att alla jobb är baserade i USA. Se till att "country"-taggar innehåller lämpligt värde. Godkända värden är: USA, USA, USA, Amerika
 • SPRÅK: Tvåsiffrig språk ISO-kod. För att informera oss om språket i jobbannonsen

Valfria fält

Du behöver inte fylla i de valfria fälten. Men om du har informationen, vänligen inkludera den. Vilka jobb? algoritmen prioriterar jobb av högre kvalitet, så att inkludera mer information optimerar din annons och kommer att öka konverteringsfrekvensen.

 • JOBB-TYP: Typ av jobb (permanent, tillfälligt, kontrakt, praktikant och säsongsbetonat).
 • JOBB-STATUS: Status för jobbet (heltid, deltid etc).
 • POST: Postnummer.
 • REFERENS: Kan vara ett numeriskt eller ett alfanumeriskt värde.
 • EXPIRATION-DATE: Sista utgångsdatum för jobbet (format: ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ditt XML-flöde bör se ut så här:

       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

       <jobs xmlns="https://whatjobs.com/XMLSchema"

           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

           xsi:schemaLocation="https://whatjobs.com/XMLSchema https://whatjobs.com/XMLSchema.xsd ">

        <job>

          <id><![CDATA[...]]></id>

          <url><![CDATA[...]]></url>

          <title><![CDATA[...]]></title>

          <desc><![CDATA[...]]></desc>

          <location><![CDATA[...]]></location>

          <salary><![CDATA[...]]></salary>

          <job-type><![CDATA[...]]></job-type>

          <job-status><![CDATA[...]]></job-status>

           <zipcode><![CDATA[...]]></zipcode>

         <country><![CDATA[...]]></country>

         <language><![CDATA[...]]></language>

          <reference><![CDATA[...]]></reference>

          <company-name><![CDATA[...]]></company-name>

          <expiration-date><![CDATA[...]]></expiration-date>

        </job>

       </jobs>
          

Exempel på XML-flöde:

       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

       <jobs xmlns="https://whatjobs.com/XMLSchema"

           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

           xsi:schemaLocation="https://whatjobs.com/XMLSchema jobs.xsd ">

        <job>

          <id><![CDATA[123456]]></id>

          <url><![CDATA[http://www.ajobsite.com/viewjob/123456/sales-team-leader]]></url>

          <title><![CDATA[Sales Team Leader]]></title>

          <desc><![CDATA[We are looking for an energetic experienced Telesales person to join a growing Company based in oxford. The Successful candidate must have a minimum of 5 years experience of leading a telesales team. You must have impressive leadership skills and the ability to consistently motivate your team. The successful candidate must lead by example and have the ability to coach and support the team to achieve targets. You must be confident with a great person...]]></desc>

          <location><![CDATA[England, South East, Oxfordshire, Oxford]]></location>

          <salary><![CDATA[10000 to 20000 annum]]></salary>

          <job-type><![CDATA[permanent]]></job-type>

          <job-status><![CDATA[full-time]]></job-status>

          <zipcode><![CDATA[...]]></zipcode>

          <country><![CDATA[...]]></country>

         <language><![CDATA[...]]></language>

          <reference><![CDATA[sales-i2535]]></reference>

          <company-name><![CDATA[Balliol College]]></company-name>

          <expiration-date><![CDATA[2011-05-21]]></expiration-date>

        </job>

       </jobs>
            

Tekniska specifikationer

Name Data type Possible Values
id string  
url string  
title string  
desc string Minimum length of 300 characters
location string  
salary string  
job-type string permanent, temporary, contract, placement-student, seasonal
job-status string full-time, part-time
zipcode string  
country string  
Language string  
reference string  
company-name string  
expiration-date date YYYY-MM-DD

XML Schema

       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

       <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

        targetNamespace="https://whatjobs.com/XMLSchema"

        xmlns="https://whatjobs.com/XMLSchema"

        elementFormDefault="qualified">

          <xsd:element name="jobs" type="t-jobs"/>

        <xsd:complexType name="t-jobs">

          <xsd:sequence>

            <xsd:element name="job" type="t-job" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>

          </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="t-job">

          <xsd:sequence>

            <xsd:element name="id" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="url" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="title" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="desc" type="t-description" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="location" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="salary" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="job-type" type="t-job-type" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="job-status" type="t-job-status" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>

            <xsd:element name="zipcode" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

         <xsd:element name="country" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

            <xsd:element name="language" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

            <xsd:element name="reference" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

            <xsd:element name="company-name" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

            <xsd:element name="expiration-date" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

          </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

        <xsd:simpleType name="t-description">

          <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:minLength value="300"/>

          </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

        <xsd:simpleType name="t-job-type">

          <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:enumeration value="permanent"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="temporary"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="contract"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="placement-student"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="seasonal"></xsd:enumeration>

          </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

        <xsd:simpleType name="t-job-status">

          <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:enumeration value="full-time"></xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration value="part-time"></xsd:enumeration>

          </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

       </xsd:schema>